Missie en bestuur

AVH wil een sportvereniging zijn die zich in Haaksbergen en omgeving manifesteert als een open en hartelijke vereniging met veel activiteiten, die staat voor een professionele aanpak met waardering en respect voor elkaar. Zij wil mensen in staat stellen om deel te nemen aan atletiek in al haar facetten.

Atletiek als breedtesport

Hierbij wordt de nadruk gelegd op plezier, ontspanning, gezondheid, fitheid, contacten en sociale vaardigheden.

 • Alle groepen staan onder leiding van gekwalificeerde trainers, die de individuele atleet helpen zijn of haar mogelijkheden te herkennen en te ontwikkelen, waarbij de gezondheid (voorkomen van blessures, ander letsel) centraal staat.
 • Streven naar een toename van de gezondheid en fitheid van haar leden door een voortdurende ontwikkeling en groei in korte en lange duurconditie.
 • Zorgen voor ontspanning door inspanning. Atletiek is een bijzonder effectieve manier om te ontspannen en een goede conditie op te bouwen.
 • Bevorderen van de sociale omgang tussen de verschillende leden. AVH kenmerkt zich door een grote diversiteit aan leden uit alle lagen van de bevolking en respect voor elkaars mening. We hebben veel bronnen van informatie binnen de club, die zo gemakkelijk kunnen worden aangesproken.
 • Competitie: alle atleten willen harder (leren) lopen, willen verder springen of werpen en dergelijke. De belangrijkste componenten voor het sporten bij AVH zijn aanleg en trainingsintensiteit en kunnen afzien. Wel strijd maar geen nijd: er is zeker sprake van competitie maar de onderlinge verhoudingen blijven altijd goed. Op aanleg kun je immers niet jaloers zijn. Atletiek is een individuele sport waarbij je eigen prestaties, PR’s en conditionele ontwikkeling voorop staan.

Atletiek als topsport

Hierbij wordt de nadruk gelegd op prestaties, ontwikkeling/begeleiding van talent, gekwalificeerde trainers, plezier en ontspanning.
AVH heeft absoluut de ambitie, de mensen (trainers) en de middelen om talent te herkennen, op te leiden en te doen uitgroeien tot regionale (sub)toppers.

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Dagelijks Bestuur (DB): bestaande uit de Marloes Klumpers (voorzitter), Han Slotman (secretaris) en de penningmeester Ben van Sark.

Algemeen Bestuur (AB): DB aangevuld met twee leden vanuit de commissies. In 2018 zijn dit Gert Jan Foks en Erik Teunissen.  Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen worden leden van betreffende commissies aan het AB-overleg toegevoegd.

Commissies binnen AVH bepalen mede de richting voor het meerjaren beleid. Binnen hun aandachtsgebied zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten binnen onze vereniging:

 • Ledenadministratie
 • Wedstrijd organisatie commissie (WOC)
 • Technische commissie (TC)
 • Vrijwilligerscommissie
 • Sponsorcommissie
 • Communicatiecommissie
 • Beheer- en onderhoudscommissie
 • Jeugdcommissie
 • Contactcommissie
 • Stichting Haaksbergen Runners (Roparun)
© 2018 | CMS & webdesign by Accept-IT Info