• Zoals eerder al bekendgemaakt, wordt er in 2020 geen mijlenloop georganiseerd. We krijgen vele teleurgestelde reacties, maar ook reacties om toch nog iets nieuws op te starten. Als bestuur zijn we dankbaar dat we in ieder geval 25 jaar mijlenloop kunnen vieren en ook blij dat er naar aanleiding van het bericht om te stoppen met de mijlenloop ook wat nieuwe ideeën lijken te ontstaan. Ondertussen gaat ook de clinic gewoon door met een flinke groep deelnemers die zich richten op de “halve van Hengelo”. Vanwege het wegvallen van de mijlenloop zien we ook dat er een gat ontstaat in de kalender en wel in het weekend van de 1e lentezondag dat op 22 maart 2020 valt. Mooie gelegenheid om nog eens terug te kijken op 25 jaar mijlenloop en iedereen die hieraan heeft bijgedragen uit te nodigen voor een HEM-feest. Als bestuur willen we hiermee iedereen die ooit heeft bijgedragen aan onze mijlenloop uitnodigen en natuurlijk ook deelnemers en anderen die AVH een warm hart toedragen.
    Reserveer daarom alvast zaterdagavond 21 maart voor een gezellige avond bij AVH.

    Nadere invulling volgt, heb je ideeën meld je dan bij Han Slotman via info@av-haaksbergen.nl of spreek hem een keer aan.