• Beste leden, graag nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering. Dit is op maandagavond 6 maart 2023 om 20.00 uur in onze kantine.

  De agenda staat hiernaast.

  Opgave is niet nodig!

  Bestuur AVH
  Erik, Ben, Mark, Jasper en Marloes

 • 1.Opening

  2.Vaststellen agenda

  3.Mededelingen en ingekomen stukken

  4.Notulen ALV 2022

  5.Jubilarissen in 202

  6.Aanmoedigingsprijs 2023

  7.Prijs van verdienste 2023

  8.Verslag kascommissie

  9.Verkiezen kascommissie

  10.Financieel verslag 2022

  11.Begroting 2023

  12.Verkiezen bestuursleden

  13.Vooruitblik 2023

  14.Vaststellen datum ALV 2024

  15.Rondvraag & Sluiting