• Beste leden,

  Het is al weer tijd voor de laatste Nieuwsbrief van 2019. We zijn inmiddels een jaar lang actief op onze gerenoveerde atletiekbaan! Met nog een paar toevoegingen dit jaar zoals de plaatsing van de betonnen bankjes en het aanleggen van het houtsnipperpad wordt onze accommodatie nog elke keer weer mooier.

  Sportief waren er zeker veel hoogtepunten. De jeugdleden verpulverden weer vele persoonlijke records en ook clubrecords moesten eraan geloven. Niet alleen de jeugd maar ook de senioren van de baanatletiek hebben zich goed laten zien. Met maar liefst drie ploegen deden zij mee aan de seniorencompetitie. Ook was er een aantal topprestaties van Jelle Golbach (NK), Martin Regtop (NR), Nynke Slaa (CR's) en Hans Holbert (medailles World Transplant Games). Daarnaast werden er vele mooie prestaties neergezet bij de verschillende regionale loopevenementen, (inter)nationale marathons (o.a. Bremen & Florence) en wordt er van jong tot oud op dit moment gestreden in de Twentse Cross Competitie.

  Het is een jaar geweest van nieuwe energie binnen de vereniging. De Watermolenloop, de Oranjeloop en de Pingelloop zijn georganiseerd door vrij nieuwe groepen vrijwilligers. Ook zijn er meerder wisselingen/vernieuwingen in de samenstelling van de commissies. Bijvoorbeeld: de sponsorcommissie dis grotendeels vernieuwd en aangevuld. Dit leverde nieuwe ideeën en nieuwe contacten op. Ook kwamen er nieuwe trainers, die scholing volgen om als (assistent)trainer binnen AVH aan de slag te gaan. Het begint ook weer te bruisen op het Park Scholtenhagen. Zie ook het bericht over de open (sport)dag in 2020. Na jarenlang het zomerseizoen te hebben afgesloten bij de Haarmühle, waren de hardlopers dit jaar welkom bij de Schaapskooi. Verder zien we dat er steeds meer vrijwilligers zijn die iets willen doen voor AVH. Het blijft wel lastig om kartrekkers voor evenementen te vinden, maar de vrijwilligers die een dag(deel) willen helpen bij activiteiten groeit. Dan voor deze inzet!

  Helaas hebben we gezamenlijk de keuze moeten maken om te stoppen met de Engelse Mijlenloop. Dit was voor ons veruit de moeilijkste beslissing met het oog op 2020. Na 25 hele mooie en succesvolle edities ligt de stekker er voorlopig uit. Vrijwilligers voor de dag zelf waren wel te vinden. Helaas konden we geen groep vrijwilligers vinden voor de organisatie. Wel is het mooi om te zien dat na het stoppen van dit evenement er nieuwe ideeën ontstaan onder leden en sponsoren. Hopelijk kunnen we dit in 2020 uitwerken tot een vernieuwend idee of juist een oud maar goed idee!

  Graag zien we jullie tijdens de kerstborrel op 28 december en de nieuwjaarsreceptie op 2 januari om te toosten op 2019 en nieuwe plannen te maken voor 2020. Voor nu alvast hele fijne feestdagen en een sportief en gezond 2020 gewenst!

  Het AVH Bestuur,

  Marloes Klumpers
  Han Slotman
  Ben van Sark
  Erik Teunissen
  Gert Jan Foks