• Er is nog weinig informatie bekend maar er is weer een aantal vrijwilligers bereid gevonden de HEM organisatie op te pakken zodat editie 2021 naar alle waarschijnlijkheid toch kan plaats vinden. Hopelijk is dit een een opstap naar nog vele jaren HEM.

    Nadere informatie volgt zodra deze beschikbaar is. Houdt daartoe de Mijlenloop pagina in de gaten.