• In maart van dit jaar hebben we als AVH de andere verenigingen op Park Scholtenhagen benaderd om te bespreken of we meer kunnen gaan samenwerken. We hoopten hier een jaarlijks overleg uit te slepen. Het enthousiasme was echter zo groot dat we inmiddels al 4 bijeenkomsten hebben gehouden voor nader overleg. We adviseren en helpen elkaar op allerlei gebieden. Denk hierbij aan duurzaamheid, vergunningen en sportaanbod. Bovendien  hebben we dit najaar in samenwerking met Het Assink Lyceum en de buurtsportcoach vele sportlessen vanuit het Park Scholtenhagen kunnen aanbieden. Deze samenwerking zijn we ook aan het opzetten met het basisonderwijs voor in het voorjaar en de zomer van 2020.
    Ook is het plan om een gezamenlijke open (sport)dag te organiseren op 29 augustus 2020. Dit om de Haaksbergenaren al het moois op Park Scholtenhagen te laten zien. Kinderen en volwassenen kunnen bij vele verenigingen de gehele dag activiteiten/trainingen volgen. Voor de organisatie van het evenement zal van iedere verenigingen één maar het liefst twee vrijwilligers deelnemen. Op de dag zelf zullen er nog wel meer vrijwilligers nodig zijn. Ik zal zelf aansluiten in de organisatie. Is er iemand binnen de vereniging die dit met mij samen vanuit AVH wil oppakken? Laat het mij dan dit jaar nog even weten!

    Marloes Klumpers
    0610358528