• Helaas hebben we moeten besluiten om de AVH bergingsvijverloop niet door te laten gaan als gevolg van de nieuwe coronarestricties. De AVH Bergingsvijverloop is onderdeel van de jaarlijkse Run ATB Run en deze is vanwege dezelfde corona restricties geannuleerd. Beide evenementen zonder publiek en/of begeleiding past niet bij het soort evenement dat ons voor ogen staat gelet op het open karakter dat we willen nastreven.