• Afgelopen maandag was onze algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering hebben we teruggekeken op 2021 en vooruitgekeken naar 2022. Veel activiteiten zijn ondanks alles doorgegaan in 2021 en er zijn zelfs nieuwe initiatieven opgestart zoals het sportief wandelen. Het ledenaantal is daardoor stijgende en we zitten weer rond de 350 leden! Hartstikke fijn en knap in deze tijd. Hierdoor en voor de doorontwikkeling van onze trainers zal er ook in 2022 weer flink worden geïnvesteerd in de trainersopleidingen. Ook kijken we uit naar de activiteiten die de jubileumcommissie op touw heeft gezet! Er zijn momenteel geen wisselingen in het bestuur, wel is er nog één functie als algemeen bestuurslid vacant. Gerrit Noordink had veel foto's uit de historie van AVH naar boven gehaald waardoor we maandag ontzettend mooie herinneringen hebben opgehaald. We hebben dit jaar 8 jubilarissen die samen goed zijn voor 265 jaar AVH!

  De heren van het eerste uur en dus 50 jaar lid! V.l.n.r. Gerrit Noordink, Raymond Somhorst en Willy Luttikholt. Gerrit was al ere-lid bij AVH en sinds maandag zijn daar Raymond en Willy aan toegevoegd.

  Benno Scharenborg, 40 jaar lid! Benno kon helaas niet aanwezig zijn maar heeft inmiddels zijn presentje ontvangen!

  3 heren zijn dit jaar 25 jaar lid! Aanwezig waren Jan Abrahams en Laurens Weeink. Leendert van Herk kon helaas niet aanwezig zijn maar heeft inmiddels zijn presentje ontvangen.

  De prijs van verdienste ging dit jaar naar Henry Siemerink voor zijn bijdrage aan het beheer van de kantine en het clubhuis.

  Allen, bedankt voor de komst naar de vergadering. We hopen samen een gezellig en sportief jaar tegemoet te gaan met natuurlijk als eerste evenement: de Mijlenloop op 20 maart!

  De volgende ledenvergadering is op maandag 6 maart 2023.

  Bestuur AVH
  Marloes, Erik, Ben, Jasper en Mark