• Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de bemoeizuchtige ouders naast een kind, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen. Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom gaan we samen met de Atletiekunie ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn!

 • Vertrouwenscontactpersonen

  Een VCP is er voor iedereen. Wie binnen onze vereniging last heeft van grensoverschrijdend gedrag en daarover wil praten, kan dat doen met een VCP. Het kan gaan om seksueel ongewenst gedrag door handelingen of opmerkingen, agressie, pesten, discriminatie, incidenten enz.

  De VCP is er voor alle sporters, ouders van sporters, trainers, vrijwilligers, toeschouwers, bestuur.
  Alles wat je met een VCP bespreekt, is in principe strikt vertrouwelijk.
  Er wordt naar je geluisterd en met jou besproken wat er kan / moet gaan gebeuren.

  Met zijn allen moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich binnen AVH veilig voelt en met veel plezier kan sporten. Het bestuur is hiervoor eindverantwoordelijk. Daarom spreekt de VCP altijd met jou af hoe het bestuur wordt ingelicht over wat jou is overkomen. Dat doet de VCP zonder te vertellen over wie het gaat. Dus anoniem! En de drie VCP’s steunen daarin elkaar door zoveel mogelijk hun ervaringen te delen en af te stemmen hoe de persoon in kwestie en het bestuur het beste geadviseerd kan worden. Alles is erop gericht dat jij als lid, als ouder van sportende kinderen, trainer of wie dan ook je veilig en prettig voelt binnen AVH.

  Alleen bij ernstig strafbare feiten en groot gevaar kunnen vervolgstappen niet anoniem blijven. Natuurlijk heeft degene die het aangaat het recht om aan te geven wat hij of zij denkt dat er het eerst zou moeten gebeuren. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze. Bijvoorbeeld: doorverwijzing naar een huisarts, maatschappelijk werk, een Vertrouwenspersoon van NOC*NSF etc.

  Zodra iemand zich bij een VCP meldt, wordt er zo snel mogelijk gehandeld. Liefst nog dezelfde dag is er contact met de VCP en is er ruimte voor je verhaal en aandacht voor jouw emoties!

  De VCP zorgt voor een verslag van gevoerde gesprekken en gemaakte afspraken. Daarvoor wordt een standaard formulier gebruikt en krijgt de betrokkene een kopie. Er wordt voor gezorgd dat deze formulieren veilig worden bewaard waardoor wordt vastgelegd wat er is gebeurd en hoe hierop is gereageerd.

  Iedereen kan zelf kiezen met wie hij of zij contact wilt opnemen.
  Je kan ons bellen, WhatsAppen, mailen op vertrouwenscontactpersonen@av-haaksbergen.nl of persoonlijk aanspreken. De contactgegevens kun je vinden op deze pagina

  Uiteraard zorgen wij er met zijn drieën voor dat we elkaar kunnen vervangen, zodat je ook altijd wel bij één van ons kunt aankloppen.

  • Carla van der Pol
  • Leendert van Herk
  • Eline Geuijen

  Wil je liever met iemand buiten de vereniging praten? Neem dan contact op met de Atletiekunie

 • Aannamebeleid vrijwiligers

  Voor de volgende rollen binnen de vereniging is een verklaring omtrent gedrag vanaf de zomer van 2019 verplicht. Dit betekent dat we in 2019 een inhaalslag maken door voor alle huidige vrijwilligers in deze commissies een verklaring omtrent gedrag aan te vragen. 

  • Alle trainers
  • Bestuur
  • Leden activiteitencommissie
  • Vertrouwenscontactpersonen