• AVH Bestuur

  Het AVH bestuur bestaat uit n.v.t. (voorzitter), Erik Teunissen (secretaris), Ben van Sark (penningmeester), Jasper ten Berge (algemeen bestuurslid) en Mark in het Veld (algemeen bestuurslid). Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen worden leden van betreffende commissies aan het bestuursoverleg toegevoegd. Elke eerste zaterdag van de maand zit het bestuur bij elkaar om de ingekomen stukken te bespreken. 

   Contact met ons bestuur? Mail naar secretaris@av-haaksbergen.nl.

 • AVH Commissies

  De commissies binnen AVH bepalen mede de richting voor het meerjarenbeleid. Binnen hun aandachtsgebied zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten binnen onze vereniging.

  In deze lijst zie je ook de contactpersoon per commissie.

  • Ledenadministratie: Stefan Hummelink
  • Beheer (Kantine en Accommodatie): Henry Siemerink & Laurens Weeink 
  • Technische commissie: Nick de Waart (baanatletiek), Fons van Sark (Hardlopen), Ben van Sark (Bootcamp), Marc Brandsma (Sportief wandelen) en Renske van Sark (Racerunning)
  • Sponsorcommissie: Herman Winkelhorst
  • Onderhoudscommissie: Gerrit Noordink en Henny Slotman
  • Activiteitencommissie: Roel Verwer 
  • Wedstrijd organisatie commissie baanatletiek: Rico Stegink
  • Pingelloop: Marc Brandsma
  • Watermolenloop: Arjan Simmelink
  • Mijlenloop Haaksbergen: Mayk Egbers
  • Run ATB Run: Richard Leussink
  • Stichting Haaksbergen Runners (o.a. Roparun): Fons van Sark & Linda ter Woerds
  • Website-en e-mail: Stefan Hummelink