• AVH Bestuur

  Het AVH bestuur bestaat uit Marloes Klumpers (voorzitter), Erik Teunissen (secretaris), Ben van Sark (penningmeester), Jasper ten Berge (algemeen bestuurslid) en Mark in het Veld (algemeen bestuurslid). Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen worden leden van betreffende commissies aan het bestuursoverleg toegevoegd. Elke eerste zaterdag van de maand zit het bestuur bij elkaar om de ingekomen stukken te bespreken. 

   Contact met ons bestuur? Mail naar secretaris@av-haaksbergen.nl.

 • AVH Commissies

  De commissies binnen AVH bepalen mede de richting voor het meerjarenbeleid. Binnen hun aandachtsgebied zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten binnen onze vereniging. 

  • Ledenadministratie
  • Wedstrijd organisatie commissie (WOC)
  • Technische commissie (TC)
  • Vrijwilligerscommissie
  • Sponsorcommissie
  • Communicatiecommissie
  • Activiteitencommissie (Jeugd)
  • Beheer (Kantine & Accomodatie)
  • Onderhoudscommissie
  • Jeugdcommissie
  • Stichting Haaksbergen Runners (Roparun)
  • Mijlenloopcommissie