Vertrouwenscontactpersonen 

Veilig sporten

Sport is leuk! Genieten van prachtige momenten! Mooie emoties horen bij sport. Maar wat als emoties en gedrag omslaan in onsportief of ongewenst gedrag? Als een sporter te agressief speelt. Als een ouders / begeleiders zich te bemoeizuchtig gedragen. Als een scheidsrechter zich niet veilig voelt. Als een bestuurslid niet durft in te grijpen. Dat wil niemand. Het moet gaan om sportplezier. Dat ieder zichzelf kan zijn, veilig en prettig voelt binnen AVH. Met elkaar kunnen wij daarvoor zorgen.

Vertrouwenscontactpersonen

Als je binnen AVH last hebt van ongewenst gedrag willen wij dat als club weten, zodat wij je daarbij kunnen ondersteunen. Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag, waaronder pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Je kunt ook problemen ervaren waardoor je niet kunt zijn die je bent. Of je voelt je buiten gesloten. Het kan ook zijn dat je ongewenst gedrag ziet gebeuren bij een ander. Zeker dan hoef je je niet machteloos te voelen. Leg contact met een vertrouwenscontactpersoon (VCP)! Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn trainers en begeleiders zelfs verplicht om dit te doen.

Wat doet de VCP?

AVH heeft drie vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. Een VCP is er voor alle sporters, ouders, trainers, vrijwilligers, toeschouwers, bestuur. Dus voor iedereen, die wil praten over ongewenst gedrag. De VCP luistert naar jouw verhaal.

Alles wat wordt besproken is in principe strikt vertrouwelijk. Omdat het bestuur van AVH eindverantwoordelijk blijft voor een veilig en prettig sportklimaat, spreekt de VCP altijd met jou af hoe het bestuur wordt ingelicht over wat jij wilt melden. Altijd dus in overleg en anoniem als jij dat wil! Alleen bij ernstig strafbare feiten en groot gevaar kunnen vervolgstappen niet anoniem blijven.

Wat gebeurt er concreet?

Wie zich bij een VCP meldt, wordt zo snel mogelijk gehoord. Liefst nog dezelfde dag is er contact met de VCP met ruimte voor je verhaal en aandacht voor jouw emoties! In overleg met jou zorgt de VCP voor een ( als jij dat wenst anoniem) verslag van gevoerde gesprekken en gemaakte afspraken.

In overleg betekent dat je het recht hebt om aan te geven wat je vindt wat het eerst zou moeten gebeuren. Jij maakt hierin zélf een keuze. Bijvoorbeeld: doorverwijzing naar een huisarts, maatschappelijk werk, een Vertrouwenspersoon van NOC*NSF etc.

Uiteraard krijg je een kopie van het verslag. Er wordt voor gezorgd dat het bestuur verslagen veilig bewaart, zodat wordt vastgelegd wat er is gemeld en hoe hierop is gereageerd.

De drie VCP’s steunen elkaar door zoveel mogelijk hun ervaringen te delen en met elkaar te zorgen voor onafhankelijke ondersteuning en advies. Iedereen kan zelf kiezen met wie je contact wilt opnemen. Je kan ons mailen via het mailadres via AVH dat uitsluitend te lezen is door de VCP of persoonlijk aanspreken. De contactgegevens kun je vinden op deze pagina.

Met zijn drieën kunnen we elkaar vervangen, zodat je hopelijk altijd bij één van ons kunt aankloppen.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen en hoe kan je ze bereiken ?
  • Eline Geuijen;
  • Leendert van Herk;
  • Carla van der Pol.

Bereikbaar via: vertrouwenscontactpersonen@av-haaksbergen.nl.

Wil je liever met iemand buiten de vereniging praten? Neem dan contact op met www.atletiekunie.nl of www.centrumveiligesport.nl

Aannamebeleid vrijwilligers 

Voor de volgende rollen binnen de vereniging is een verklaring omtrent gedrag vanaf de zomer van 2019 verplicht. Dit betekent dat we in 2019 een inhaalslag maken door voor alle huidige vrijwilligers in deze commissies een verklaring omtrent gedrag aan te vragen.

  • Alle trainers
  • Bestuur
  • Leden activiteitencommissie
  • Vertrouwenscontactpersonen

SOCIAL MEDIA  

Facebook/AV HaaksbergenPrivacy verklaring

CONTACT 

Clubgebouw 'n Diek en atletiekbaan:
Scholtenhagenweg 39
7481 VN Haaksbergen
Tel.: 053-2207766
E-mail: info@av-haaksbergen.nl

POST ADRES 

Mark in het Veld
Secretaris Atletiek Vereniging Haaksbergen
Waandersstraat 1
7481 LK Haaksbergen